Sophia Torrance

Ang aking 8 taong gulang na pinsan na si Sophia ay namatay nang malubha matapos mabangga ng isang kotse. Ang kanyang mga magulang ay gumawa ng matapang na desisyon na ibigay ang kanyang mga organo. Sa tulong ng Donate Life America ginawa nila iyon at ngayon ay tatlong kabataan ang buhay at maayos. Salamat Sophia. Sa kamatayan ay nagbigay ka ng buhay. Nagligtas ng Buhay si Sophia.

sa pamamagitan ng

Ryan Anderson