Sebastian Lucas Churchill

Sebastian~ I miss you baby! Nagpapasalamat ako sa 4 na taon na nakasama kita, pero araw araw namimiss kita. Sana ay ipagmalaki kita sa kung paano ko ikinakalat ang kamalayan sa donasyon ng organ at mga pundasyon ng suporta na tumulong sa amin sa iyong paglalakbay sa pusong mandirigma. Hanggang sa muli kitang makita! Love always, Mommy

sa pamamagitan ng

Liz Churchill