Scotty Michael Smith

Miss na kita ng noodles!!

sa pamamagitan ng

Ruth Ann at David Strunk