Scott Fahs

Scott, palagi kang namuhay tulad ng pinapanood ng iyong donor. Sinigurado mong parangalan ang donor na iyon at ang pamilya ng donor sa buong 8 1/2 taon hanggang sa pumalit ang Glioblastoma. At ang iyong huling pagkilos para parangalan ang donor ay ang pagbibigay ng buong katawan na donasyon sa agham upang ang iba ay matuto mula sa iyo at sa donor. Salamat sa lahat ng sumuporta sa amin sa aming paglalakbay at sa pagbibigay ng pera na donasyon sa Scott Big Heart Party! At salamat sa donor at sa pamilya ng donor sa pagbibigay sa aming pamilya ng isa pang 8 1/2 na taon para makita ni Scott na lumaki ang aming mga anak at para sa aming pagmamahal na mas lumakas.

sa pamamagitan ng

Cindy Fahs