Ryan E Varnes

Sa anak naming si Ryan. Palagi kang nabubuhay nang lubos. Dahil sa iyo, ang iba ay magkakaroon na ng pagkakataong mabuhay nang lubusan. Donor bayani ang ating bayani. Ipagmamalaki ka namin magpakailanman. Mahal at namimiss ka namin araw-araw. Hanggang sa muli nating pagkikita Anak. Nanay at Tatay

sa pamamagitan ng

Kevin at Colleen Varnes