Robert Lacouture

Upang parangalan ang iyong mapagbigay na espiritu.

sa pamamagitan ng

Pamilya Lacouture