Richard Ludman

Bilang pasasalamat sa 19 na masayang taon ni Richard kasama ang pamilya at mga kaibigan. Hindi magiging posible ang mga taong iyon kung wala ang mapagbigay na anonymous na donasyon ng isang puso noong 2001. Kami ay nagpapasalamat magpakailanman. 

sa pamamagitan ng

Marilyn Ludman