Reverend Thomas Papinchak

Umaasa kami na ang donasyon na ito ay makakatulong sa pagbibigay ng mas maraming liwanag sa buhay ng ibang tao tulad ng ibinigay mo sa amin. Nawa'y pangunahan ka ng mga anghel.

sa pamamagitan ng

Ang mga Lapinsky