Organ donor

Nagpapasalamat ako sa mga organ donor at sa kanilang mga pamilya. Kung wala sila ay mas maikli ang buhay ni Amy. Salamat sa dagdag na taon ng buhay na ibinigay sa kanya.

sa pamamagitan ng

Trent Oestreich