Nicholas Knoff

Sa mga muling makikita ang ganda ng panibagong araw nawa'y pagpalain kayo ng Diyos!

sa pamamagitan ng

Lisa Gomez