Neil Spector

Sa isang mabuting tao. Salamat sa donor na ang puso ay nagbigay-daan sa kanya upang patuloy na maglingkod sa mga pasyente nang walang pagod at bukas-palad sa loob ng 10 taon pa. Mabigat ang ating mga puso.

sa pamamagitan ng

Janice Lynch Schuster