Nancey Schortgen

Bilang pag-alaala kay Nancey Schortgen, isang Principal at kaibigan na umakit sa bawat isa sa ating buhay sa isang espesyal na paraan!

sa pamamagitan ng

LHS Class ng 2002