Aking donor

Salamat sa regalo ng buhay 11/11/2011. Kahit na wala akong narinig mula sa iyong pamilya, lahat kayo ay nasa aking mga iniisip at panalangin araw-araw. God bless you all. Nagpapasalamat magpakailanman.

sa pamamagitan ng

Mary Kay Grosskopf