Morgan Pritchard

Napakaliwanag ni Morgan sa mundong ito at napakasaya ko na nakapagligtas siya ng ilang buhay nang mawala ang sarili niya. Salamat sa Donate Life America sa paggawa nito, Happy holidays

sa pamamagitan ng

Danielle Jacques