Michelle McBride

Bilang parangal sa aking ina na may pinakamalaking puso sa mundo 🤍 Ang kanyang pagmamahal at kabaitan ay labis na hinahanap-hanap ngunit ang kanyang katatagan at lakas ay naiwan sa kanyang pamilya. Habang hindi ko naririnig ang boses niya ay ramdam ko ang lapit niya sa akin. Miss na kita palagi 💚

sa pamamagitan ng

Maggie McBride