Michael Farley

Michael – masyadong maagang natapos ang iyong buhay sa murang edad na 24.
Kasama ng iyong kamatayan ang buhay para sa iba.
Nawa'y patuloy na tumibok ng malakas ang iyong puso, kasama ang lahat ng iba pang organ na iyong naibigay.
Mahal ka ng pamilya mo at mami-miss ka. Nagdarasal na ikaw ay nasa kapayapaan.

sa pamamagitan ng

Pam Powell