Michael D. Tubbs

Hindi ako makapaniwalang 8 taon na ang lumipas, 8 Pasko, 8 kaarawan, 8 bagong taon . . . simula nung nakita ka namin, nahawakan, at pinagtawanan ka. Hindi naging madali ang pagkukulang sa iyo, ngunit ang mga luha ay unti-unting pumapatak. Mahal na mahal ka, isang napakagandang ama, kapatid at anak. Maaring wala ka na, pero HINDI ka makakalimutan. Mahal na mahal ka namin at mahal na mahal ka namin.

sa pamamagitan ng

Kathleen