Melissa Stroud

Ang aming anak na si Matthew ay matagal nang nahihirapan sa sakit sa bato mula nang siya ay nasa utero. Nakatanggap siya ng isang nakapagliligtas-buhay na transplant sa isang-at-kalahating taong gulang mula sa isang kamangha-manghang buhay na donor. Ngayon, tumakbo na ang kanyang kidney at mayroon na kaming isa pang kamangha-manghang donor sa anyo ng aming kaibigan, si Melissa. Agad siyang humakbang nang umaasa kami ng bagong buhay na donor. Sinabi lang sa amin na opisyal na siyang donor niya ngayon. Lubos kaming nagpapasalamat sa kanyang pagmamahal at pagpayag na tumulong na iligtas ang aming anak.

sa pamamagitan ng

George McBroom, May-ari, GOAT Balm, LLC