Mark Anthony Gentile

Nagluluksa kami sa pagpanaw ni Mark. Kilala namin siya at inalagaan.
Pag-ibig at kapayapaan sa kanyang pamilya

sa pamamagitan ng

Judy Rosenbaum at Matt Jones