Mark Anthony Gentile

Sa buong pamilyang Hentil, ikaw ay nasa aming mga iniisip at panalangin. Ang aming taos pusong pakikiramay.

sa pamamagitan ng

Chris at Ken Turner