Madie Nicopon

Napakapalad naming tinawag na kaibigan namin si Madie at mami-miss namin siya nang husto. #2 ay mananatili magpakailanman sa ating mga puso.

sa pamamagitan ng

Tufts Football Junior Class