Madeline Leff

“Toast sa mga nandito ngayon
Toast sa mga nawala sa amin sa daan
Ibinabalik kasi ng mga inumin ang lahat ng alaala
At ibinabalik ng mga alaala, ibinabalik ka ng mga alaala
May panahon na naaalala ko, na hindi ko alam na walang sakit
Kapag naniwala ako sa forever, at lahat ay mananatiling pareho
Ngayon ang puso ko ay parang Disyembre nang may magsabi ng pangalan mo
'Dahil hindi ko maabot upang tawagan ka, ngunit alam kong balang araw, oo"

sa pamamagitan ng

Neil Leff