Lou Lachter

Ang pinakamaliit na higante ng isang tao.

sa pamamagitan ng

Louis Dachis