Loretta Buten

Maraming taon na ang nakalilipas (1993) ang mga bato ng aking ina ay nabigo sa kanya noong 70's, habang ako mismo ang pumapasok sa pangkat ng edad na iyon (73), iniisip ko siya at ang iba pa sa mundong ito na nangangailangan ng bato, isa lang ang kailangan mo para mabuhay. Mas maraming tao ang dapat hindi gaanong makasarili at tumulong sa ibang nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon. ISANG MAGANDANG dahilan.

sa pamamagitan ng

Lou Frankel