Linda Jugo

Sa alaala ng isang matapang, mabait, at inspiradong kaibigan at kasamahan.

sa pamamagitan ng

Maxine Martin