Lilly Smartelli

Salamat, Lilly, para sa isang hindi kapani-paniwalang aral sa kabaitan at empatiya! Nawa'y maging isang araw ng labis na kagalakan ang iyong kasal kay Bernie! Ang mga buhay ay maliligtas dahil sa iyo; walang sapat na salita para pasalamatan ka.

sa pamamagitan ng

Renee Stanley