Lilly Smartelli

Mula sa nabubuhay na kidney donor, hanggang sa dog wedding planner at may-akda, si Lilly ay isang inspirasyon kung paano mamuhay nang lubusan, at kung paano magbabalik habang nagpapatuloy ka. Binabati kita, Lilly, at nawa'y tamasahin mo ni Bernie ang pag-ibig magpakailanman. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento!

sa pamamagitan ng

Lisa Espanya