Lawrence Heitzner

Sa pagdiriwang ng kasal nina Giselle Heitzner at Joseph Colella isang donasyon ang ginawa sa Donate Life bilang memorya ni Lawrence Heitzner. Na may pagmamahal at mga pagpapala para sa isang buhay ng kaligayahan na magkasama, Lynda Brothers

sa pamamagitan ng

Lynda Brothers