Laurie Fitzgerald

Salamat sa kabutihang-loob ni Laurie nabubuhay na ako at maayos na. Binigyan niya ako ng bagong buhay at ginawa akong mas mabuting tao. I will always be grateful to her and her family na naging parte din ng buhay ko. Pagpalain silang lahat ng Diyos.

sa pamamagitan ng

Jose D. Rodriguez