Kim Saul

Bilang pag-alala kay Kim Saul, isang kidney recipient, na natalo sa kanyang pakikipaglaban sa sakit sa bato noong Hulyo 25, 2019

sa pamamagitan ng

Margaret at Lou Wianecki