Kenneth Viertel

Pagpalain ka Ken sa pag-iisip ng iba at pagbibigay ng iyong mga mata at tissue pagkatapos mong makapasa. May nakaregalo sayo!! Mahal na mahal at miss ka namin!
pag-ibig,
Stephanie at Mike

sa pamamagitan ng

Stephanie at Mike Hausladen