Justin Smith

Ang pamana ng pagmamahal sa iba na iniwan ni Justin ay mananatili sa lahat ng nakakilala sa kanya at sa mga tumanggap ng kanyang regalo ng buhay. Minahal ng lampas sa salita, Hindi nasusukat.

sa pamamagitan ng

Suzy Smith