Jordan McBride

To My Ma – “May layunin at plano ang Diyos sa buhay ko at hindi iyon nagbago. Natapos ang trabaho ko nang tawagin Niya ang pangalan ko. Nagbago ako ng buhay dito, gumawa ako ng pagkakaiba doon. At ang mabuting gawa na sinimulan Niya sa akin ay malalaman sa lahat ng dako. Hindi para sa pangalan ko, hindi kailangan ng ilaw ng pangalan ko. Gusto kong gawing tanyag ang Diyos at gawin ang tama. Alam kong mahal mo ako at alam kong may pakialam ka. Alam ko rin na maganda ang ginagawa mo doon. Alam ko minsan mahirap. Miss mo na ang mga yakap ko at ang big dimple grin ko. Ngunit, patuloy lang na mabuhay at tumingala. Magiging engrande talaga kapag nakita kita ulit!” Mahal, Jordan

sa pamamagitan ng

JoJo McBride