Johnston Walker

Bawat pintig ng puso ay utang namin sa iyo, matamis na anghel. Maligayang Pasko!

sa pamamagitan ng

Ang Harrison