John R. Wood

Nasasaktan ako sa iyong pagkawala at umaasa na ang asawa at pamilya ni John ay makakatagpo ng kapayapaan sa panahong ito ng pagsubok. Magkatrabaho kami at gusto naming malaman mo na mami-miss ko siya at ng marami pang iba, at hindi magiging pareho ang trabaho kung wala siya. Nakikiramay sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay sa panahong ito ng kalungkutan.

sa pamamagitan ng

Pamela F. Dempsey