John Patrick Abely

Sa taos-pusong pag-iisip at panalangin.

sa pamamagitan ng

Ang Hundred Club of Mass., Inc.