John Geister

Ang pag-alala kay John Geister at ang regalo ng buhay na ibinigay niya sa pamamagitan ng organ donation. Nais na maaliw ang kanyang pamilya sa pag-alam na ang kanilang nagmamalasakit na ama at lolo ay tutulong sa mga indibidwal na naghihintay ng pag-asa.

sa pamamagitan ng

Dain at Holly Pinger