John David Woerner

Ikaw ang aking bayani at ikaw ay mami-miss ngunit hindi malilimutan!

sa pamamagitan ng

Danielle Regan