Joey Hessley

Sa mapagmahal na alaala ng isang lalaki, isang ama na kinuha sa mundong ito sa lalong madaling panahon. Ang regalo ng buhay na ibinigay niya sa iba ay hindi makasarili at hinding-hindi makakalimutan. Palaging bayaran ito pasulong.

sa pamamagitan ng

Brittany Moenich