Jim Pederson

Nami-miss kita ngayong ika-2 Pasko, ngunit alam kong marami pang iba ang may mapagpalang holiday dahil sa ating pagkawala.

sa pamamagitan ng

Pamilya mo