Jerry Horrocks

Naaalala ang aking matamis na asawa na lumaban ng mabuti. Gugugulin ko ang aking buhay sa paghikayat sa mga tao na mag-abuloy upang ang iba ay hindi magdusa tulad ng ginawa mo. Mahal kita magpakailanman at isang araw.

sa pamamagitan ng

Debbie