Jerad Conrad Waggener

Dear Jer-Boy.. It's your 38th Birthday… Happy Birthday Sweetness... hindi makapaniwalang 10 mahabang taon na nang hindi nakikita ang iyong sweet face.. I think of you always and love you so.. God Bless and Keep you Boney Man! Mga yakap at maraming Halik, Tita Deb

sa pamamagitan ng

Tita Debbie