Jeffrey Tolin

Sa mapagmahal na alaala ni Jeffrey Tolin, nawa'y ang kanyang lakas at tapang at ang kanyang kalooban na patuloy na lumaban ay magbigay inspirasyon sa iba at pagpalain sila ng mabuting kalusugan at kaligayahan. At taos pusong pasasalamat sa donor na nagbigay sa amin ng mas maraming oras kasama ang aming mahal sa buhay. Hindi namin mahanap ang mga salita na naglalarawan kung gaano kahalaga ang regalo ng iyong mga mahal sa buhay sa aming pamilya.

sa pamamagitan ng

Katrina Novak