Jeff Handwerk

Hindi nagkrus ang ating mga landas ngunit ang ating buhay ay palaging magkakaugnay. Hindi tayo nag-uusap pero araw-araw kitang naririnig, kabog sa dibdib ko. Magpakailanman sa iyong utang para sa pinakamahalagang regalo, ang regalo ng buhay.

sa pamamagitan ng

Tina Medina