Janet Gibson

Si Janet ay isang dalawang beses na tatanggap ng organ donor. Mahal niya ang buhay at palaging nagpapasalamat para sa kanyang bato at puso. Hindi niya pinabayaan ang mga donasyong ito. Palagi siyang optimist at may ngiti na ibabahagi. Tinulungan niya ang iba sa pamamagitan ng Methodist Stephen Ministries, palaging iniisip ang iba. I loved her like a sister and forever miss her.

sa pamamagitan ng

Pamela Putnam