Janet Gibson

Bilang parangal kay Janet Gibson, isang kaibig-ibig, masayang kaluluwa. Nagmahal siya at minahal ng mabuti.

sa pamamagitan ng

Ang Pamilya Meers