James Swinnich

Salamat sa isang regalo ng puso, ang aking asawa ay inagaw mula sa mga panga ng kamatayan at nabuhay ng halos 14 na taon pagkatapos ng kanyang transplant. Ang aming anak ay nasa unang baitang nang matanggap ni Jim ang kanyang transplant, at isang junior sa kolehiyo nang pumanaw si Jim. Napakahalaga ng regalo sa aming pamilya!

sa pamamagitan ng

Janet Swinnich