George Romano

Nawa'y mabuhay ang alaala ni George J. Romano sa buhay ng iba! Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng kanyang kontribusyon sa Trumbull High School.

sa pamamagitan ng

Trumbull High Business Education Department at THS DECA