Gayle Graves

Gayle mamimiss ka ng marami. Mayroon kang at patuloy na nakakaapekto sa napakarami sa isang hindi kapani-paniwalang paraan. Ang aming pakikiramay sa iyong asawa, pamilya, at mga kaibigan. Love, Keith at Amy.

sa pamamagitan ng

Keith at Amy Lewis