Frank J. Foley

Lagi kang maaalala ng buong puso!

sa pamamagitan ng

Ang Koponan sa SMC OH.